Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret” va protesta miercuri în faţa Ministerului Educaţiei Naţionale

TV1 Satu Mare
By TV1 Satu Mare decembrie 16, 2014 15:49

Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret” va protesta miercuri în faţa Ministerului Educaţiei Naţionale

image-2013-11-13-16019241-70-protestele-studentilor-fata-ministerului-educatieiFederaţia Sindicatelor din Educaţie”Spiru Haret” va organiza miercuri, 17 decembrie, în intervalul orar 11.00-12.00 un miting în faţa Ministerului Educaţiei Naţionale.

Mitingul va fi urmat de un marş către Ministerul  Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Guvernul României, cu participarea liderilor de sindicat şi a personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar.

Protestul are drept scop evidenţierea problemelor cu care se confruntă personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar şi găsirea soluţiilor  pentru rezolvarea acestora.

Conform unei adrese, emise de preşedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie”Spiru Haret filiala Satu Mare, Ioan Drăgan, profesorii doresc instituirea unor dispoziții derogatorii, astfel încât  personalul nedidactic din învățământ să poată beneficia de sporul pentru munca prestată peste durata normală a timpului de lucru și în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru.

Dascălii cer modificarea grilei de salarizare pentru personalul nedidactic, astfel încât sporul de vechime să nu mai fie inclus în salariul de încadrare şi vor acordarea unor drepturi specifice, salariale sau de altă natură.

În aceste conditii, conform acţiunilor desfăşurate la nivel judeţean, Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Satu Mare  a depus memorii  pentru susţinerea personalului nedidactic la Prefectura Satu Mare şi Inspectoratul Şcolar.

Redăm în continuare memorial trimis redacţiei TV1 SATU MARE, de către preşedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie”Spiru Haret filiala Satu Mare, Ioan Drăgan:

“  Domnule prefect,

Personalul nedidactic din învățământul preuniversitar este în continuare, contrar tuturor promisiunilor din ultima vreme, într-o situație dezastruoasă din punct de vedere al volumului de muncă și al salarizării și se confruntă cu:

  • prestarea, în mod constant, de activități peste norma de muncă legală și/sau neprevăzute în fișa postului, nefiind recompensat în niciun fel pentru acestea (situație interzisă nu doar de legislația din România, ci și de normele europene),
  • aplatizarea grilei de salarizare (astfel încât, practic, nu mai există diferențe între personalul nedidactic cu vechime mică și cel cu vechime mai mare în învățământ),
  • neacordarea sporurilor specifice pentru condiții de muncă.

Pentru a veni în sprijinul acestei categorii de personal, în ultimii ani, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Sindicatul Invatamantului Preuniversitar satu Mare au întreprins numeroase demersuri pentru:

  1. instituirea unor dispoziții derogatorii astfel încât ca personalul nedidactic din învățământ să poată beneficia de sporul pentru munca prestată peste durata normală a timpului de lucru și în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru;
  2. modificarea grilei de salarizare pentru personalul nedidactic, astfel încât sporul de vechime să nu mai fie inclus în salariul de încadrare (pentru a se elimina aplatizarea grilei și a exista o diferență între personalul nedidactic cu vechime mică și cel cu vechime mai mare în învățământ – s-a ajuns în prezent în situația aberantă în care o îngrijitoare cu 15-20 de ani vechime are același salariu cu o îngrijitoare debutantă, acesta fiind salariul minim brut pe țară garantat în plată);
  3. aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor pentru condiții periculoase sau vătămătoare personalului din sistemul de învățământ, în sensul celor propuse de Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” (inclusiv: spor de 12 % pentru personal care lucrează în locuri de muncă aflate sub acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători de radiodifuziune, televiziune, emiţători pentru comunicaţii, staţie de radiolocaţie, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă, staţiile de radio de US şi UUS, radioreleele în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometrele şi staţiile de bruiaj, pentru personalul nedidactic din unitățile de învățământ special și din învățământul de masă care școlarizează copii cu cerințe educaționale speciale; spor de 10% pentru care lucrează la curăţire canale, grupuri sanitare, personalul care desfășoară activitate în spălătorie-călcătorie; etc.);
  4. acordarea unor drepturi specifice (salariale sau de altă natură).

Cu toate promisiunile venite din partea factorilor cu putere de decizie (de exemplu M.M.F.P.S.P.V), din păcate, nici până în acest moment nu s-a dat curs solicitărilor legitime ale noastre și ale membrilor noștri de sindicat.

Mai mult, constatăm că în proiectul Ordonanței de urgențăa  Guvernului privind salarizarea personalului din sectorul bugetar în anul 2015 există din nou prevederi care vatămă interesele membrilor noștri de sindicat – personal nedidactic: amânarea pentru a patra oară a termenului de aprobare prin hotărâre de Guvern a Regulamentului privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, interdicția de a plăti munca suplimentară, interdicția de acordare a premiilor și ajutoarelor etc.

          Nu trebuie, deci, să ne mire faptul că personalul nedidactic din unitățile de învățământ (în special de nivel preșcolar), nemulțumit de condițiile de muncă și de salarizare, dar și de nerespectarea promisiunilor făcute de actuala guvernare, amenință cu ieșirea din sistem.

          În aceste condiții, Sindicatul Invatamantului Preuniversitar Satu Mare, afiliat la Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, vă solicită, în regim de urgență, să întreprindeți la nivelul forurilor competente (Legislativ și Executiv) demersurile necesare modificării legislației în vigoare, astfel încât membrii noștri de sindicat – personal nedidactic să beneficieze de drepturile de care sunt lipsiți, în mod abuziv, începând cu anul 2010.  “

Articole relevante

Dacă ți-a plăcut acest articol, urmărește TV1 Satu Mare și pe Facebook

[related_post themes="flat" id="15969"]