REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL, DRUMURI COMUNALE ȘI VICINALE AFECTATE ÎN URMA CALAMITĂȚILOR, ÎN COMUNA CĂMĂRZANA

COMUNA CAMARZANA titular al proiectului ” REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL, DRUMURI COMUNALE ȘI VICINALE AFECTATE ÎN URMA CALAMITĂȚILOR, ÎN COMUNA CĂMĂRZANA” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat în com. Camarzana, jud. Satu Mare.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16,30, vineri între orele 8-14 precum și la următoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţiile la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.